Nhớ nhung cánh đồng

Cầu Long Biên – Hà Nội (ảnh: alove.vn).
Cầu Long Biên – Hà Nội (ảnh: alove.vn).
Cầu Long Biên – Hà Nội (ảnh: alove.vn).