Nhớ gương mặt mình

Tự chụp chân dung bản thân (ảnh minh họa).
Tự chụp chân dung bản thân (ảnh minh họa).