Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhớ gương mặt mình

Tự chụp chân dung bản thân (ảnh minh họa).
Tự chụp chân dung bản thân (ảnh minh họa).