Người sinh non

Mùa gặt thấy nhà nào neo người là chạy đến gánh lúa giúp. Ảnh minh họa, nguồn: Zing
Mùa gặt thấy nhà nào neo người là chạy đến gánh lúa giúp. Ảnh minh họa, nguồn: Zing