Người máy, máy người

Robot Sophia đến Hà Nội tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2018 diễn ra tại Việt Nam (từ 12-13.7). Ảnh: Soha.
Robot Sophia đến Hà Nội tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2018 diễn ra tại Việt Nam (từ 12-13.7). Ảnh: Soha.
Robot Sophia đến Hà Nội tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2018 diễn ra tại Việt Nam (từ 12-13.7). Ảnh: Soha.