Người con gái Huế

Những bờ vai mảnh mai yêu kiều trong tà áo dài khiến bao chàng đắm say. Ảnh: Afamily.
Những bờ vai mảnh mai yêu kiều trong tà áo dài khiến bao chàng đắm say. Ảnh: Afamily.
Những bờ vai mảnh mai yêu kiều trong tà áo dài khiến bao chàng đắm say. Ảnh: Afamily.