Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người bị bỏ rơi trên đảo Lý Sơn

Đảo Lý Sơn.
Đảo Lý Sơn.