Nén cơn thèm “xe máy leo lề”

 "Sài Gòn" . Tranh sơn dầu của nữ họa sĩ Mỹ Els Swart
"Sài Gòn" . Tranh sơn dầu của nữ họa sĩ Mỹ Els Swart