Này thì, ngôn tình

Trọn đời cùng nhau. Ảnh: Thùy Ân
Trọn đời cùng nhau. Ảnh: Thùy Ân