Mung lung trong mưa

Sau bão số 9, nhiều trường ở TPHCM tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Ảnh: PL&ĐS.
Sau bão số 9, nhiều trường ở TPHCM tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Ảnh: PL&ĐS.
Sau bão số 9, nhiều trường ở TPHCM tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Ảnh: PL&ĐS.
Lên top