Một chuyện bịa đặt

Ảnh minh họa, nguồn: AliExpress.
Ảnh minh họa, nguồn: AliExpress.