Mẹ và Vu lan

Thả đèn nổi trên sông để hướng dẫn linh hồn người quá cố được phép trở về dương gian thăm con, cháu... (Nguồn: Tapchibenhvien.net.vn)
Thả đèn nổi trên sông để hướng dẫn linh hồn người quá cố được phép trở về dương gian thăm con, cháu... (Nguồn: Tapchibenhvien.net.vn)