Mẹ và Sao

Cầu thủ Phan Văn Đức và mẹ ngày trở về. Ảnh: Internet.
Cầu thủ Phan Văn Đức và mẹ ngày trở về. Ảnh: Internet.