Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mẹ và Sao

Cầu thủ Phan Văn Đức và mẹ ngày trở về. Ảnh: Internet.
Cầu thủ Phan Văn Đức và mẹ ngày trở về. Ảnh: Internet.