Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mẹ - Nỗi nhớ trong “mùa 8.3”

Tranh của William-Adolphe Bouguereau.
Tranh của William-Adolphe Bouguereau.