Lộc người o già

Một buổi thăm mộ ngày tết (ảnh minh họa).
Một buổi thăm mộ ngày tết (ảnh minh họa).
Một buổi thăm mộ ngày tết (ảnh minh họa).