Lên đời xe máy

Vespa, dòng xe một thời vang bóng (ảnh: vietnhatpetro.com).
Vespa, dòng xe một thời vang bóng (ảnh: vietnhatpetro.com).
Vespa, dòng xe một thời vang bóng (ảnh: vietnhatpetro.com).