Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lang thang trong đây đó...

Cao xanh. Ảnh: Hà Minh Tuấn
Cao xanh. Ảnh: Hà Minh Tuấn