Không khói, sao mắt tôi cay

Mừng đám cưới. Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình
Mừng đám cưới. Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình