Không khói, sao mắt tôi cay

Mừng đám cưới. Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình
Mừng đám cưới. Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình
Mừng đám cưới. Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình