Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khó hiểu quá!

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh.
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh.