Khó hiểu quá!

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh.
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh.
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh.