Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hạnh phúc một mình

Ảnh minh họa: Đ.N
Ảnh minh họa: Đ.N