Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đớn đau nghiệt ngã

Bàn thắng không được công nhận của Lampard ở World Cup 2010.
Bàn thắng không được công nhận của Lampard ở World Cup 2010.