Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Chắc như đinh đóng cột”