Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cây ăn quả trong thành phố

Quả sấu luôn gợi nhớ hình ảnh trèo me trèo sấu một thời.
Quả sấu luôn gợi nhớ hình ảnh trèo me trèo sấu một thời.