Bát đĩa của người Việt

Bộ bát đĩa thông dụng ngày nay viền kim sứ (nguồn: suminhchau.vn).
Bộ bát đĩa thông dụng ngày nay viền kim sứ (nguồn: suminhchau.vn).