Bán mua theo thời

Cửa hàng tiện gỗ ở phố Tô Tịch (HN) xưa (ảnh tư liệu).
Cửa hàng tiện gỗ ở phố Tô Tịch (HN) xưa (ảnh tư liệu).