Ăn chơi thời bao cấp

Đồng hồ Poljot của Liên Xô rất thịnh hành thời bao cấp.
Đồng hồ Poljot của Liên Xô rất thịnh hành thời bao cấp.
Đồng hồ Poljot của Liên Xô rất thịnh hành thời bao cấp.
Lên top