Ai chưa từng “sai sót” thì giơ tay lên?

Ông Nguyễn Xuân Gụ.
Ông Nguyễn Xuân Gụ.
Ông Nguyễn Xuân Gụ.