Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

10 ngày

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.