Từ nhà ra ngõ

Một con ngõ Hà Nội (nguồn: tienminhland.com).
Một con ngõ Hà Nội (nguồn: tienminhland.com).