Tiếng thở dài của cầu

Một sớm tinh mơ ở “cầu Rồng” (cầu Long Biên, Hà Nội) - Ảnh: Nguyen Trung Anh.
Một sớm tinh mơ ở “cầu Rồng” (cầu Long Biên, Hà Nội) - Ảnh: Nguyen Trung Anh.