Nửa ngày ở Thường Châu: Tôi đã sống rất khác thường trong 12 tiếng ấy!

PGS TS Chu Cẩm Thơ tại Sân vận động Thường Châu ngày 27.1.
PGS TS Chu Cẩm Thơ tại Sân vận động Thường Châu ngày 27.1.
PGS TS Chu Cẩm Thơ tại Sân vận động Thường Châu ngày 27.1.