Đưa con vào chợ

Nhiều phụ nữ đến chợ từ rất sớm, địu theo cả con nhỏ sau lưng. Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)
Nhiều phụ nữ đến chợ từ rất sớm, địu theo cả con nhỏ sau lưng. Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)
Nhiều phụ nữ đến chợ từ rất sớm, địu theo cả con nhỏ sau lưng. Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)