Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dọc đường tuổi trẻ

Một chuyến đi tình nguyện Mùa hè xanh của sinh viên ĐH Ngoại thương. Ảnh minh họa. Nguồn: ftu.edu.vn.
Một chuyến đi tình nguyện Mùa hè xanh của sinh viên ĐH Ngoại thương. Ảnh minh họa. Nguồn: ftu.edu.vn.