Dọc đường tuổi trẻ

Một chuyến đi tình nguyện Mùa hè xanh của sinh viên ĐH Ngoại thương. Ảnh minh họa. Nguồn: ftu.edu.vn.
Một chuyến đi tình nguyện Mùa hè xanh của sinh viên ĐH Ngoại thương. Ảnh minh họa. Nguồn: ftu.edu.vn.
Một chuyến đi tình nguyện Mùa hè xanh của sinh viên ĐH Ngoại thương. Ảnh minh họa. Nguồn: ftu.edu.vn.
Lên top