Chả biết nói sao!

Đông trùng hạ thảo. Ảnh minh họa, nguồn: Internet.
Đông trùng hạ thảo. Ảnh minh họa, nguồn: Internet.