Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động:

Xoa dịu nỗi đau ở những nơi lũ quét đi qua

Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng do nước lũ cuốn. 
Ảnh: Hưng Thơ
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng do nước lũ cuốn. Ảnh: Hưng Thơ
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng do nước lũ cuốn. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top