Tri ân những "chiến binh áo trắng" kiên trường trên mặt trận chống COVID-19

Trải qua 4 đợt dịch, có hơn 30.000 y bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên các trường đại 
học... xung phong vào tuyến đầu chống dịch. Ảnh: HP
Trải qua 4 đợt dịch, có hơn 30.000 y bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên các trường đại học... xung phong vào tuyến đầu chống dịch. Ảnh: HP
Trải qua 4 đợt dịch, có hơn 30.000 y bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên các trường đại học... xung phong vào tuyến đầu chống dịch. Ảnh: HP
Lên top