Trên đỉnh lũ, Quỹ Tấm lòng Vàng có mặt

Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ cho người dân Phú Yên bị sập nhà sau lũ. Ảnh: Phương Linh
Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ cho người dân Phú Yên bị sập nhà sau lũ. Ảnh: Phương Linh
Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ cho người dân Phú Yên bị sập nhà sau lũ. Ảnh: Phương Linh
Lên top