Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trao yêu thương với bánh Trung thu Kinh Đô