Trao tiền ủng hộ đến các hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng ,ban giám hiệu trường Tiểu học Việt Nam Cu Ba trao quà cho anh Hoàng Quý Hiển và chị Vũ Thị Kết
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng ,ban giám hiệu trường Tiểu học Việt Nam Cu Ba trao quà cho anh Hoàng Quý Hiển và chị Vũ Thị Kết
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng ,ban giám hiệu trường Tiểu học Việt Nam Cu Ba trao quà cho anh Hoàng Quý Hiển và chị Vũ Thị Kết
Lên top