Trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến hoàn cảnh khó khăn ở Cần Thơ

Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao 2.700.000 đồng của bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: PV
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao 2.700.000 đồng của bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: PV
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao 2.700.000 đồng của bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: PV
Lên top