Trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn

PV Báo Lao Động trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Hải.
PV Báo Lao Động trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Hải.
PV Báo Lao Động trao tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Hải.
Lên top