Trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn

PV Báo Lao Động trao tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình anh Vũ Văn Hạnh. Ảnh: NT
PV Báo Lao Động trao tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình anh Vũ Văn Hạnh. Ảnh: NT
PV Báo Lao Động trao tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình anh Vũ Văn Hạnh. Ảnh: NT
Lên top