LĐLĐ TỈNH BẮC NINH:

Trao tiền từ Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng hỗ trợ 5 gia đình công nhân

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và thành phố Bắc Ninh trao hỗ trợ gia đình công nhân Nguyễn Thị Thu (Công ty TNHH Hyun Jung Vina).
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và thành phố Bắc Ninh trao hỗ trợ gia đình công nhân Nguyễn Thị Thu (Công ty TNHH Hyun Jung Vina).
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và thành phố Bắc Ninh trao hỗ trợ gia đình công nhân Nguyễn Thị Thu (Công ty TNHH Hyun Jung Vina).
Lên top