Trao tặng hơn 11 triệu đồng đến gia đình mất trắng tài sản do nổ bình gas

Báo Lao Động thay mặt các nhà hảo tâm trao số tiền hỗ trợ đến gia đình em Nguyễn Thị Thu Nhàn.
Báo Lao Động thay mặt các nhà hảo tâm trao số tiền hỗ trợ đến gia đình em Nguyễn Thị Thu Nhàn.
Báo Lao Động thay mặt các nhà hảo tâm trao số tiền hỗ trợ đến gia đình em Nguyễn Thị Thu Nhàn.
Lên top