Gia đình đồng chí Đặng Ngọc Tùng – Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN:

Trao tặng 740.000.000 đồng cho Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động