Trao tặng 5.400 tập vở cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi

Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao vở cho học sinh_Ảnh: LĐLĐ Bình Thuận
Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao vở cho học sinh_Ảnh: LĐLĐ Bình Thuận
Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao vở cho học sinh_Ảnh: LĐLĐ Bình Thuận
Lên top