Trao tặng 250 set đồ bảo hộ cho BV Dã chiến số 12 và TT Hồi sức COVID-19

Đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng vàng Lao Động trao tặng trọn bộ đồ bảo hộ y tế cho y, bác sĩ Trung Tâm Hồi sức COVID-19 tại TP.Thủ Đức, TPHCM.
Đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng vàng Lao Động trao tặng trọn bộ đồ bảo hộ y tế cho y, bác sĩ Trung Tâm Hồi sức COVID-19 tại TP.Thủ Đức, TPHCM.
Đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng vàng Lao Động trao tặng trọn bộ đồ bảo hộ y tế cho y, bác sĩ Trung Tâm Hồi sức COVID-19 tại TP.Thủ Đức, TPHCM.
Lên top