Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động:

Trao tặng 10 bộ máy tính cho học sinh Bình Thuận