Trao tận tay - mệnh lệnh của bạn đọc Báo Lao Động

Những Tấm lòng Vàng của bạn đọc báo Lao Động luôn được "trao tận tay" người dân. Ảnh: H.T
Những Tấm lòng Vàng của bạn đọc báo Lao Động luôn được "trao tận tay" người dân. Ảnh: H.T
Những Tấm lòng Vàng của bạn đọc báo Lao Động luôn được "trao tận tay" người dân. Ảnh: H.T
Lên top