Trao quà hỗ trợ người lao động bị mắc COVID-19

Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Ng.T.N.Á (bệnh nhân số 569) bị mắc COVID-19. 
Ảnh: Thái Bình
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Ng.T.N.Á (bệnh nhân số 569) bị mắc COVID-19. Ảnh: Thái Bình
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Ng.T.N.Á (bệnh nhân số 569) bị mắc COVID-19. Ảnh: Thái Bình
Lên top