Trao quà hỗ trợ cho đồng bào Rục tại Quảng Bình

Các phần quà được trao tận tay cho đồng bào Rục tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Các phần quà được trao tận tay cho đồng bào Rục tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Các phần quà được trao tận tay cho đồng bào Rục tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top